Satın Alma Rehberi Vasiyet Kanunu

Vasiyet

Türkiye'de vasiyette bulunabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak ve temyiz kudretine sahip olmak gerekir. Vasiyetname sözlü, kendi el yazısı ile veya resmi şekilde yapılabilir. Sözlü vasiyetin ispat kuvveti zordur. Ancak belirli hallerin varlığında bu vasiyet geçerli olur.

Vasiyette bulunulmayacak saklı pay oranları şunlardır:

Çocuklar için kanuni miras hakkının 3/4'ü.

Sağ kalan eş için, çocukları ile birlikte mirasçı olmaları halinde kanuni miras hakkının tamamı diğer hallerde yarısı.

Kardeşlerden her biri için kanuni miras hakkının 1/4'ü.

Ana ve babadan her biri için kanuni miras hakkının yarısıdır.