Satın Alma Rehberi GAYRİMENKUL MALİKİNİN SORUMLULUĞU

GAYRİMENKUL MALİKİNİN SORUMLULUĞU

BK 41. maddesiyle düzenlenen haksız fıil sorumluluğunda, kusur ilkesi egemen bulunmaktadır. Kusur ilkesine göre, bir zararı başkasına gidertmek, ancakzarar bu ki şinin kusurlu bir eyleminden doğmuşsa mümkündür. Zarar bir kusurlu eylemden ileri gelmenişse, başkasına yükletilemez ve zarar gören buna kendisi katlanmak zorunda kalır. Kusur sorumluluğunun olumsuz sonucu olan bu sonuç gereği, sorumluluk, kusurdan başka nedenlere dayandırılamaz. Tazminat yükümlülüğünü kusura dayandırmak adalete uygun olsa da, kusur ilkesinin yetersiz kaldığı noktalar vardır.

Kusur sorumluluğuna yöneltilen eleştiriler sonucunda kusur yoksa, sorumluluk da yoktur görüşü geçerliliğini kaybetmiştir. Hakim olan yeni görüş, kusuru, sorunluluğun temel ilkelerinden biri olarak saklı tutmayı, ancak sorumluluğun tek temeli olarak Kabul etmemeyi benimsemiştir. Yani kusura dayanmayan sorumluluk fikri, kusur ilkesinin olumsuz sonucunun terkedilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu yeni sorumluluğun dayandığı nokta, kusurun bulunmadığı veya ispat edilemediği bütün hallerde tüm zarara, zarar görenin katlanmasının hakkaniyete uygun olmadığı görüşüdür. Kusura dayanmayan sorumluluk genellikle, sorumlu kimsenin kusurunu gerektiren eyen bir sorumluluk olarak  anımlanmaktadır.

Bu sorumlulukta, sorumluluğu doğuran olay, zarar ve zararla sözkonusu olay arasindaki ihiyet bağın bulunması , sorumluluğu doğurmak için yetetlidir. İlliyet bağın önemi gözönünde bulundurularak bu sorumluluğa, sebep ya da sonuç sorumluluğu ve sorumlu kişinin kişiliğine, irade zayıfliğına yönelik subjektif bir kinamayı gerektirmediği için de objektif sorumluluk adı verilmktedir. Türk özel hukukunda bir şey veya faaliyetin yararlarını elde edilen onun sebep olacağı zararlara da katlanınası , tehlike yaratma, hakkaniyet, egemenlik alanı , özen ödevinin objektif olarak yerine getirilmemesi gibi dü şüncelerden birine veya birkaçına birden dayandırilarak çeşitli kusursuz sorumluluk halleri düzenlenmiştir. Bu sorunluluklardan bazıları Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu gibi genel düzenlemelerde yer alırken, bazıları için de özel kanunlar çıkartımıştır. Bu çalışmanin  konusunu oluşturan gayrimenkul malikinin kusursuz sorumluluğu, Medeni Kanun'un 656. Maddesinde düzenlenmiştir.